გამოქვეყნებულია: 23 აპრ, 2015

საქართველოს ეროვნული ბანკიდან ლარის გაცვლით კურსის მიღება ერთი ან რამდენიმე ვალუტისთვის.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-ისთვის:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/v1/nbg_rates

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუცილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
currency ვალუტის კოდი გაცვლითი კურსის მისაღებად. შეიძლება მოწოდებული იყოს ერთი ვალუტის კოდი (მაგ., USD) ან ერთობლივად განცალკევებული სიით (მაგ., USD,EUR,GBP).

არჩევითი პარამეტრები

მოცემული პარამეტრები არჩევითია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასურველი მონაცემების შესამცირებლად. ამ შემთხვევაში საწყისი თარიღი (start_date) და დასრულების თარიღი (end_date) უნდა იყოს მოცემული, რათა მოხდეს თარიღების გაფილტვრა. თუ თარიღები არ იქნება მოცემული, ყველა გაცვლითი კურსი დაბრუნდება.

პარამეტრიაღწერა
start_date გაცვლითი კურსის ინფორმაციის მიღების საწყისი თარიღი, UTC ფორმატში (მაგ., 1422748800000 არის UTC თარიღი 2015-01-01-სთვის) UTC-ს თარიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ ბმულზე.
end_date გაცვლითი კურსის ინფორმაციის მიღების ბოლო თარიღი, UTC ფორმატში (მაგ., 1422748800000 არის UTC თარიღი 2015-01-01-სთვის) UTC-ს თარიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ ბმულზე.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება ვალუტებით შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
code ვალუტის კოდი
name ვალუტის სახელი
ratio ვალუტის ნომერი 1 ლართან მიმართებაში (მაგ., 1 USD-დან 1 GEL-ში)
rates გაცვლითი კურსის მასივი მოთხოვნილი თარიღების შუალედში, ან თუ თარიღები არ არის მოთხოვნილი, ფაილში არსებული ყველა კურსისთვის.

მაგალითები

მაგალითი 1

აქ მოცემულია ფაილში არსებული ყველა ვალუტის მიღების მაგალითი აშშ დოლართან მიმართებაში. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 result: [
  {
   code: "USD",
   name: "US Dollar",
   ratio: 1,
   rates: [
    [
     1420070400000,
     1.8821
    ],
    [
     1420156800000,
     1.8821
    ],
    [
     1420243200000,
     1.8821
    ]
   ]
  }
 ]
}

მაგალითი 2

აქ მოცემულია ფაილში არსებული ყველა ვალუტის მიღების მაგალითი აშშ დოლართან მიმართებაში 2014-01-01 - 2015-01-01 პერიოდში. მისი URL არის შემდეგი (დაიმახსოვრეთ, თარიღები უნდა იქნას გადაყვანილი UTC ფორმატში):

{
 valid: true,
 result: [
  {
   code: "USD",
   name: "US Dollar",
   ratio: 1,
   rates: [
    [
     1391212800000,
     1.7824
    ],
    [
     1391299200000,
     1.7824
    ],
    [
     1391385600000,
     1.7824
    ]
   ]
  }
 ]
}

მაგალითი 3

აქ მოცემულია ფაილში არსებული ყველა ვალუტის მიღების მაგალითი აშშ დოლართან და ფუნტ სტერლინგთან მიმართებაში. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 result: [
  {
   code: "USD",
   name: "US Dollar",
   ratio: 1,
   rates: [
    [
     1420070400000,
     1.8821
    ],
    [
     1420156800000,
     1.8821
    ],
    [
     1420243200000,
     1.8821
    ]
   ]
  },
  {
   code: "GBP",
   name: "Pound Sterling",
   ratio: 1,
   rates: [
    [
     1420070400000,
     2.922
    ],
    [
     1420156800000,
     2.922
    ],
    [
     1420243200000,
     2.922
    ]
   ]
  }
 ]
}