გამოქვეყნებულია: 23 აპრ, 2015

გაეცანით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ უცხოური ვალუტების გაცვლით კურსს ლართან მიმართებაში.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-ისთვის:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/v1/nbg_currencies

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება(ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუცილებელი პარამეტრები

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო აუცილებელი პარამეტრები.

არჩევითი პარამეტრები

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო არჩევითი პარამეტრები.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება ვალუტების JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
code ვალუტის კოდი
name ვალუტის სახელი
ratio ვალუტის ნომერი 1 ლართან მიმართებაში (მაგ., 1 აშშ დოლარიდან 1 ლარში)

მაგალითები

მაგალითი 1

აქ მოცემულია ყველა ვალუტის მიღების მაგალითი, რომელიც მიღებულია ეროვნული ბანკიდან. URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 results: [
  {
   code: "EUR",
   name: "Euro",
   ratio: 1
  },
  {
   code: "GBP",
   name: "Pound Sterling",
   ratio: 1
  },
  {
   code: "RUB",
   name: "Russian Ruble",
   ratio: 100
  },
  {
   code: "USD",
   name: "US Dollar",
   ratio: 1
  }
 ]
}