გამოქვეყნებულია: 23 აპრ, 2015

იმ კომერციული ბანკების სიის მიღება, რომლებიც ცვლიან კონკრეტულ ვალუტებს.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-ისთვის:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/v1/commercial_banks_with_currency

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუცილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
currency ვალუტის კოდი, რათა ვნახოთ რომელ ბანკებში ხდება მათი გადაცვლა

არჩევითი პარამეტრები

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო არჩევითი პარამეტრები.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება ვალუტებით შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
code ბანკის კოდი
name ბანკის სახელი

მაგალითები

მაგალითი 1

მაგალითისთვის მოცემულია ყველა იმ ბანკის მიღება, რომელიც ყიდის ან ყიდულობს USD-ს. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 results: [
  {
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia"
  },
  {
   code: "TBCBT",
   name: "TBCBT Bank"
  },
  {
   code: "REPL",
   name: "Bank Republic"
  },
  {
   code: "LBRT",
   name: "Liberty Bank"
  }
 ]
}