გამოქვეყნებულია: 23 აპრ, 2015

შესაძლებელია იმ კომერციული ბანკების სიის მიღება, რომლების ყიდვა-გაყიდვის მონაცემებიც მოპოვებულია. თითოეული ბანკისთვის, აგრეთვე, მოცემულია იმ ვალუტების სია, რომელთა გაცვლის კურსსაც აქვეყნებს ბანკი.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/v1/commercial_banks

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების გადაყვანა (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუცილებელი პარამეტრები

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო აუცილებელი პარამეტრები.

არჩევითი პარამეტრები

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო არჩევითი პარამეტრები.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება JSON მასივი ბანკების შესახებ შემდეგი ინფორმაციით

პარამეტრიაღწერა
code ბანკის კოდი
name ბანკის სახელი
currencies კურსების კოდების მასივი, რომელთა ვალუტაც აქვს გამოქვეყნებული ბანკს

მაგალითები

მაგალითი 1

აქ მოცემულია საიტზე არსებული ყველა ბანკის მიღების მაგალითი. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 results: [
  {
   code: "REPL",
   name: "Bank Republic",
   currencies: [
     "EUR",
     "GBP",
     "RUB",
     "USD"
   ]
  },
  {
   code: "LBRT",
   name: "Liberty Bank",
   currencies: [
     "AMD",
     "AZN",
     "CHF",
     "EUR",
     "GBP",
     "RUB",
     "TRY",
     "USD"
   ]
  }
 ]
}