ლარის გზამკვლევის API საშუალებას გაძლევთ, მიიღოთ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული და საქართველოს კომერციულ ბანკებში არსებული უცხოური ვალუტების კურსების შესახებ, ასევე, სხვა მონაცემები, რომლებიც მოცემულია ლარის გზამკვლევის ვებ-გვერდზე.

API-ის აპლიკაციის URL:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/[version]/

სადაც:

  • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)
  • [version] = API-ის ვერსიის ნომერი (იხილეთ ქვემოთ)

API-ის გამოძახება

ქვემოთ მოცემული სია წარმოადგენს გამოძახიების სიას, რომელიც ხელმისაწვდომია API-ის თითოეული ვერსიისთვის.