ნახეთ კომერციულ ბანკებში უცხოური ვალუტების ყიდვისა და გაყიდვის ფასი ეროვნული ბანკის კურსთან შედარებით.
ვალუტა
ბანკი
ორივე
ყიდვა
გაყიდვა
შეადარეთ ქართული კომერციული ბანკების უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის კურსები.
თარიღი:
-დან:

-ში:

GEL
ლარი-ის ყიდვა
ნახეთ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში და მისი ცვლილება თქვენ მიერ არჩეულ დროის მონაკვეთში.
ვალუტა
ღირებულება
%
ქართული ლარის ღირებულება ამერიკულ დოლართან მიმართებაში მნიშვნელოვნად შემცირდა 2014-2015 წლების ზამთარში. ლარის გაუფასურების კალკულატორის გამოყენებით, შეგიძლიათ, დაიანგარიშოთ, როგორ შეიცვალა თქვენი ქონება ან საგადასახადო ვალდებულებები ამ დროის განმავლობაში, ლარის კურსის ცვლილების გამო.
რა გავლენა იქონია ლარის გაუფასურებამ თქვენს ფინანსებზე?
შეიყვანეთ თანხა
(დანაზოგი, ხელფასი, ქირა, სესხი, ა.შ.)
ვალუტის კურსი
ფულადი ღირებულება
თქვენ მიერ მითითებული
თანხა შემცირდებოდა
Forbes-ის მიხედვით, საქართველოს ყოფილი პრემიერმინისტრისა და ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის, ქონება ამჟამად 5,200,000,000 აშშ დოლარია. მას რომ ფული ლარებში ჰქონოდა შენახული, ამავე პერიოდში, ლარის კურსის ცვლილების გამო, მისი ქონება აშშ დოლარით გაიზრდებოდა.
როგორ მუშაობს
კალკულატორი?
მარტივად. კალკულატორს თქვენ მიერ მითითებული თანხა გადაჰყავს მეორე ვალუტაში არჩეული თარიღების შესაბამისი კურსით. შემდეგ კი ითვლის სხვაობას იმის საჩვენებლად, თუ როგორ შეიცვალა თქვენი ქონება თუ ფულადი ვალდებულება ამ დროის განმავლობაში. სულ ესაა!